30 april 2006

Valborgsmässoafton

Valborsmässoafton - hur brukar man fira det?

För vår del så är det denna dag just i år 30 år sedan vi flyttade in i vårt hus.
På gatan, där det finns 11 hus är det samma ägare till 8 av dessa hus ännnu efter 30 år. De flesta av oss har alltså bott grannar ända sedan 30 april 1976.
Vi har inte uppmärksammat dett på något särskilt sätt idag. Det blir troligen på den gatufest som vi brukar ha en gång varje år - på sommaren.

För övrigt så firar vi inte denna dag på något speciellt sätt.

Jag var i kyrkan på högmässan - var med i den gudstjänstgrupp som var ansvarig för dagens gudstjänst.

Eftermiddagen har vi till viss del ägnat åt veden. Jag har kört med skottkärra och så har maken staplat. På förmiddagen kapade och klöv han den också.

Tja, detta var väl vår valborsmäss i korthet.

2006-04-30 @ 22:13:02

Inga kommentarer: