05 augusti 2007

Fler söndagsrader

Här kommer några stycken från boken “Inre Rikedom”, av Sarah Ban Breatnach, igen.
Till viss del kände jag igen delar av mig när jag läste följande.
Varför vågar man inte kännas vid, och glädjas över,
sin kreativitet och begåvning.
Sina åsikter och synpunkter?
Kanske för att man då också måste ta ansvar
för misslyckanden likaväl som framgången!

Ett stycke till från boken.
Vi kastar bort värdefulla, naturliga resurser
- tid, kreativ kraft, känslor -
genom att jämföra oss med andra.

Inga kommentarer: