11 januari 2009

"Inre rikedom" 11/1"


Allra först vill jag tala om att boken är skriven 1995, men tyvärr mycket som är aktuellt idag igen.

Ett litet utdrag från dagens tankar.

"Det är lågkonjunktur när ens granne mister jobbet", förklarade Harry Truman, "och kristid när man mister sitt eget".Eftersom nedåtgående tendenser i ekonomin oroar fler och fler hushåll, börjar vi på allvar ifrågasätta den ekonomiska måttstock med vilken vi har mätt vårt egenvärde och därmed vår lycka.

Lågkonjunkturen har kanske påverkat dig och e dina personligen. Det är svårt att tro att det finns någon som inte berörts av detta, åtminstone indirekt. Miljoner kvinnor trappar ner sina förväntningar på vad det är att leva gott, omdefinierar sina värderingar, prioriterar på ett nytt sätt.

Ingen pessimist har någonsin upptäckt stjärnornas hemligheter eller seglat till ett land som inte finns på kartan eller öppnat en ny himmel för människans själ.
Helen KellerInga kommentarer: