08 januari 2009

"Inre rikedom" 8/1


Överskriften denna dag i boken "Inre Rikedom" är
"Den underskattade plikten".

Du tror kanske att du kommer att bli lycklig när du får ett större kök eller nytt jobb eller den rätte att dela livet med. Men visst vill du redan nu göra det till en vana att vara lycklig? Varje morgon när vi vaknar har vi fått en underbar gåva - ännu en dag i livet - så låt oss göra mesta möjliga av det. Ingen kan göra det i vårt ställe. "Lycka är inte en ägodel man kan sätta pris på", skrev Dapne du Maurier i Rebecka "Det är ett sätt att tänka, en sinnesstämning"
Låt oss gå in för en ny sinnesstämning vad beträffar lycka. Låt oss sluta tro att sådant som är utanför vår kontroll kan ge oss lycka.

Din lycka är ingen lyxartikel som kan förbrukas.Lycka är något man måste sträva efter. Äkta lycka kan bara vinnas om vi förbinder oss att ge den förtursrätt i våra liv. Detta kan för en del av oss vara ett nytt sätt att leva som kan verka skrämmande.
Men precis som i fråga om andra vanor, nya beteenden kan man lära sig att vara lycklig.

Detta är några stycken texten denna dag.

Inga kommentarer: